Máy trộn Ventury- Algas SDI- USA

VENTURY MIXER

Specifications:

Max outlet pressure( without air assist):

                      15 psi ( propane)

                        8 psi ( butane)

Max outlet pressure( with air assit): 40 psi

Available with out without accumulator tank

Capacity: 7~ 250 MMBTU/Hr

Voltage: 120V 1 phase

Specification dowload:https://app.box.com/s/z0zfe8ejyrqc1u8g6kpa3q6iasvmdf2l

Những Sản phẩm liên quan

Seoul Office:

2nd Floor, 11, Pungseong- Ro 20-Gil, Songpa-gu, Seoul, Korea.
Tel: 82-2-491-6214  - Cellular: 82-10-5287-1090

Vietnam Office

LANDMARK 6-12.OT08 at Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ​, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel:  84-8-3512-4160   -  Cellular: 093.253.0770

Email: gas@sohntech.net